Valmistus

Puukon valamistus à la Puukkojunkkari

Tällääsestä valamihista palikasta lähärettihin.

Laitoon vanhan terän ruaron penkkihin kiinni ja rupesin hehkuttamahan sitä kosaanilla punaaseksi.


Sitte otin sen valamihin palikan käteheni ja painoon sen siihen punaaseksi kuumennettuhun ruatohon, jotta saan puukoon terän mahtumahan sinne pulikan sisälle. Sammutin tiätysti ensin sen kosaaniliäkin, jottei mun ”koriat” käret vaan palaasi.

Sitte laitoon alahelan palikkahan paikoollensa ja löin sitä vasaralla niin, jotta se meni omahan tilahansa.


Sitte terootin terän kylijen siistiksi ja pistin vähä kulumaa terän suuhun, notta tuli vähän kiärrettä.

Sitte hioon tällääsellä huapalaikalla, johonka pyyhkäästähän vähä vahaa.


Sen jäläkehen hinkkasin terää eres takaasi molemmin pualin, jotta lähtis kiärre terän suusta.

Pyäristin vähä valamihin terän ruatoa, jotta saan niitin tai lapon helepommin ruaron päähän.


Laitoon valamihin terän puristimen välihin ja rupesin hakkaamahan vasaralla varovasti sitä oikiahan paikkahan.

Vein pään loppuhun asti tuallaasella itte teheryllä välikapulalla.


Sitte vähä liimaa ja nahaan pala välihin ja taas vähä liimaa.

Sitte ylälappo menöö hianosti perille kun olin pyäristäny vähä alakua – ja sitte jo vähä tihkaasoo, kun tuloo ehejä ruato vastahan.


Hinkkasin ylimäärääsen ruaron pois ja niittasin sen jäläkehen sitä vähä paremmin kiinni.

Annoon sen päivän kuivua ja rupesin hinkkaamahan ylälapon ylimäärääsiä reunoja pois. Varoon hinkkaamasta liikaa, jottei kahavan muato vaan kärsisi.


Kiillootin vähä ylälappua, ku se pian öljytähän, notta se olis sitte siistimpi.

Pyäritin kahavaa hianolla hiomanauhalla, jotta sain sorvin jälijet ja muukki tekoviat pois viksusti.


Puhalsin ilimapillillä hianot pölyt pois kahavasta ja upotin sen öljyhyn. Hinkkasin sen rasulla viälä kuivaksi.

Kyllä pitää sanoa, notta ”Priima tuli, vaikka tavallista yritti”!
Jos rupes puukoon teko kiinnostamahan, niin multa saa tilata puukoon osiakin, jos meinaat että teet itte paremman. Pelekkiä tuppiaki saa tilata.